Kontakty

Základné kontaktné údaje:
 
PROELIS s.r.o.
Piešť II č. 98
962 12 Detva
IČO: 46 431 861
IČ DPH: SK2023378005 
GSM: +421 905 393 851
web: www.proelis.sk
mail: proelis(at)proelis.sk

 

Registrácia spoločnosti:

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35292/S

 

Technická služba:

Licencia na poskytovanie technickej služby č.PT003461 od KR PZ SR v Banskej Bystrici

 

Bankové spojenie:

Tatrabanka, č.ú. 2928866150 / 1100

IBAN: SK69 1100 0000 0029 2886 6150

SWIFT: TATRSKBX